Witamy w Portalu Wirtualnej Edukacji e-Student

Nauczyciele akademiccy PWSZ w Krośnie mają możliwość wykorzystania tego systemu do rozszerzenia swoich metod nauczania o kształcenie zdalne.
Warunki, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia mogły być prowadzone na odległość określone są w dokumencie:

Skip courses