Witamy w Portalu Wirtualnej Edukacji e-Student

Portal ten wykorzystywany jest do rozszerzenia tradycyjnych metod nauczania o kształcenie zdalne.
Warunki, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia mogły być prowadzone na odległość określone są w dokumencie:

Skip courses