Witamy w Portalu Wirtualnej Edukacji e-Student

Warunki, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia mogły być prowadzone na odległość określone są w dokumencie: