Witamy w Portalu Wirtualnej Edukacji e-Student

Szanowni Państwo Nauczyciele Akademiccy

Uwaga: zmiana sposobu logowania. Od tej pory logowanie do portalu e-Student prowadzone jest przez CAS, czyli w taki sam sposób jak do systemu USOSweb - podając nr PESEL jako login.


Warunki, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia mogły być prowadzone na odległość określone są w dokumencie: