Celem kursu jest nauka w ciągu dwóch semestrów podstaw języka łacińskiego w zakresie leksyki, składni i stylistyki, a także przekazanie rudymentarnej wiedzy dotyczącej elementów kultury antycznej.