Prowadzący: mgr Agnieszka Habrat

Typ: językoznawczy, metodyczny

Semestr: zimowy 2016

Język wykładowy: angielski

Opis:

The course entitled How to become a proficient language learner? is aimed at improving the effectiveness of foreign language learning through raising the awareness of one’s individual learning profile. It sensitizes the learner to their own strengths and weaknesses responsible for success or failure in language learning. It teaches to recognize one’s learning style and enhance the outcomes of learning.

The participants have an opportunity to complete a series of quizzes and questionnaires which help them to identify their specific ways of perceiving, recording and retrieving information. The reflection on the results leads to discovering learning potential hidden in multiple intelligences, traits of personality, etc. Another key concept in the course is learning strategies, whose skillful use enhances achievement in language learning. The students are familiarized with the most important strategies, trained in their practical application and encouraged to continue to use them on a daily basis. Specifically, they will perfect their listening, reading and speaking strategies. The final part of the course is devoted to the practice of techniques improving memory, with special emphasis on remembering vocabulary

Prowadzący: mgr Marek Kisała

Typ: kulturoznawczy

Semestr: zimowy 2016

Język wykładowy: angielski

Opis:

Icons and symbols of popular culture intertwine with modern texts and serve as reference, metaphor or a base for a parody. Contemporary texts are filled with people, products, characters and quotations that once were widely present in mass media. The aim of the course is to raise students’ intertextual awareness and improve their knowledge of pop cultural icons that are still valid and used today. During the course we will explore various forms and tropes of popular culture present in music, film, television, advertising, sports, fashion, toys, magazines and comic books, and study how they exist and evolve on the Internet. We will discuss notions like popular culture, mass culture, memes, counter-culture and generation clash.

Prowadzący: mgr Anna Hycnar

Typ: praktyczny

Semestr: letni 2017

Język wykładowy: niemiecki

Opis:

Fachowy język niemiecki medyczny z elementami tłumaczenia.

Prowadzący: mgr Marek Kisała

Typ: praktyczny

Semestr: zimowy 2016

Język wykładowy: polski

Opis:

Kurs ten daje studentom przygotowanie do sprawnego posługiwania się różnymi narzędziami elektronicznymi, posiadającymi cechy przydatne w pracy tłumacza tekstów pisanych począwszy od edytorów tekstu (np. autokorekta, autotekst, korekta ortograficzna i gramatyczna), przez arkusze kalkulacyjne (typu Excel), korpusy tekstów, po programy wspomagające tłumacza, zwłaszcza: Google Translator Toolkit, Memsource, MateCat i SDL Trados.

Tematem kursu są także sposoby inteligentnego wyszukiwania w Internecie danych słownikowych, konkordancji, wykorzystywania banków terminologicznych i różnych wyszukiwarek (także specjalistycznych). Studenci także oceniają przydatność forów dla tłumaczy (typu: www.proz.com/kudoz), a także ocenią skuteczność bezpłatnych i płatnych programów tłumaczących automatycznie (tzw. translatorów).

Ponadto studenci zapoznają się z technikami i aplikacją do przygotowywania i tłumaczenia napisów do materiałów wideo oraz narzędzi wykorzystywanych przy lokalizacji oprogramowania (poEdit oraz Transifex).

Prowadzący: mgr Adam Nowakowski

Typ: praktyczny

Semestr: Zimowy 2016

Język wykładowy: rosyjski

Opis:

Celem kursu jest dalsze rozwinięcie kompetencji słuchaczy w zakresie rozumienia rosyjskojęzycznego tekstu mówionego oraz pisanego. Podczas zajęć ćwiczone jest zarówno czytanie ze zrozumieniem (m.in. komiksów, artykułów prasowych, prostych utworów literackich) oraz tłumaczenie pisemne, jak też rozumienie komunikatów mówionych (np. audycji radiowych i telewizyjnych, filmów i seriali) oraz tłumaczenie ustne. Ponadto kładzie się nacisk na systematyczną rozbudowę zasobów leksykalnych. Kurs ma charakter wybitnie praktyczny i został pomyślany jako dopełnienie zajęć z PNJR, czemu dodatkowo sprzyja zbliżony zakres tematyczny.

Prowadzący: mgr Magda Węgrzyn, mgr Roberto Martinez

Typ: praktyczny

Semestr: zimowy 2016

Język wykładowy: polski i hiszpański

Opis:

Kurs jest przeznaczony dla studentów, którzy nie mieli wcześniej kontaktu z językiem hiszpańskim i chcą rozpocząć jego naukę. Jest on ukierunkowany na rozwinięcie wszystkich sprawności językowych, z naciskiem na konwersację i komunikację w najczęstszych sytuacjach dnia codziennego.

W trakcie kursu studenci zostaną zapoznani z podstawowym słownictwem, zwrotami i strukturami gramatycznymi tak, aby po jego zakończeniu umieli, między innymi, udzielić informacji o sobie i swoich bliskich oraz uzyskać taką informację od rozmówcy, wyrazić swoje upodobania i zapytać o nie, opisać wygląd i charakter osób, umieć poradzić sobie przy dokonywaniu prostych zakupów w kiosku, sklepie czy supermarkecie. Znać zwroty i słownictwo potrzebne do komunikacji w restauracji czy kawiarni. Potrafić zarezerwować pokój w hotelu zgodnie z wybranymi upodobaniami. Znać nazwy podstawowych miejsc w mieście oraz umieć zapytać o drogę. Słuchacze kursu zostaną zapoznani również z głównymi pojęciami dotyczącymi kultury krajów hiszpańskojęzycznych oraz z sylwetkami słynnych osób z kultury tych krajów. Kurs prowadzony jest w oparciu o nowoczesne podręczniki poparte materiałem multimedialnym przez nauczyciela polskiego i native speakera hiszpańskiego, co sprzyja rozwinięciu umiejętności komunikacyjnych i nabyciu prawidłowego akcentu. Po zakończeniu kursu studenci opanują podwaliny poziomu A1.

Prowadzący: mgr Magda Węgrzyn, mgr Roberto Martinez

Typ: praktyczny

Semestr: letni 2016

Język wykładowy: polski i hiszpański

Opis:

Kurs pomyślany jest jako kontynuacja opcji „Praktyczna nauka języka hiszpańskiego dla początkujących” a także dla tych wszystkich, którzy posiadają podstawowe umiejętności z języka hiszpańskiego, to znaczy podwaliny poziomu A1 i pragną je w dalszym ciągu rozwijać. Jest on ukierunkowany na rozwinięcie wszystkich sprawności językowych, z naciskiem na konwersację i komunikację w wielu sytuacjach dnia codziennego.

W trakcie kursu studenci będą zapoznawani ze słownictwem, zwrotami i strukturami gramatycznymi tak, aby po jego zakończeniu umieli mówić o teraźniejszości, planach i zdarzeniach przeszłych, Radzić sobie językowo w wielu sytuacjach życia codziennego, na przykład zapisać się na kursy uniwersyteckie, wynająć mieszkanie, otworzyć sobie konto bankowe, zaplanować i odbyć podróż czy pójść do lekarza. Słuchacze kursu zostaną zapoznani również z wieloma pojęciami dotyczącymi kultury krajów hiszpańskojęzycznych, takich jak historia, sztuka, gastronomia, sport, muzyka, geografia, etc. Kurs prowadzony jest w oparciu o nowoczesne podręczniki poparte materiałem multimedialnym przez nauczyciela polskiego i native speakera tak, aby studenci mogli nabyć zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną. Po zakończeniu kursu studenci osiągną poziom znajomości języka A1.