Kurs demonstracyjny prezentujący możliwości wykorzystania systemu Moodle w wspomaganiu edukacji tradycyjnej metodą e-learning.

Kurs demonstracyjny prezentujący możliwości wykorzystania systemu Moodle w wspomaganiu edukacji tradycyjnej metodą e-learning.

Kurs demonstracyjny prezentujący możliwości wykorzystania systemu Moodle w wspomaganiu edukacji tradycyjnej metodą e-learning.