Kurs demonstracyjny prezentujący możliwości wykorzystania systemu Moodle w wspomaganiu edukacji tradycyjnej metodą e-learning.

Klucz dostępu dla "Gości" - bez logowania się to: demo

Kurs ten zawiera materiały - instrukcje dla użytkowników tworzących kursy. Dodatkowo są w nim zawarte zasady, na których należy się wzorować podczas tworzenia kursów w systemie e-Student.