Użytkownicy logują się przez system CAS podając adres email jako login. Przed pierwszym logowaniem należy samodzielnie ustawić hasło wykorzystując formularz znajdujący się na stronie:

https://password.pwsz.krosno.pl/

Jeżeli hasło zostało zapomniane, należy wejść ponownie na stronę: https://password.pwsz.krosno.pl/ i postępować zgodnie z instrukcjami, aby je zmienić.


W przypadku problemów natury dydaktycznej należy kontaktować się z nauczycielem prowadzącym dany kurs.


W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt:

mgr inż. Mateusz Lorenc
Administrator portalu e-Student
mateusz.lorenc@pwsz.krosno.pl
Telefon: 13 43 755 27

Last modified: Monday, 9 September 2019, 2:47 PM