Studenci I i II i III roku logują się podając nr PESEL jako login. Przed pierwszym logowaniem należy samodzielnie ustawić hasło wykorzystując formularz znajdujący się na stronie:

https://cas.pwsz.krosno.pl

 


Studenci IV roku,  studenci studiów podyplomowych, uczestnicy kursów logują się do portalu w następujący sposób:

Przy pierwszym logowaniu podają swój nr indeksu (studenci), lub adres email (uczestnicy kursów, studenci studiów podyplomowych) jako login i hasło.

- System wymusza zmianę hasła na własne.

- Od tej pory loginem jest nr indeksu (lub adres email) a hasło jest takie, jakie wprowadził student.

- Jeśli adres email podany w profilu użytkownika jest nieaktualny, należy samodzielnie wprowadzić prawidłowy.

- Jeśli hasło zostało zapomniane, należy w bloku logowania kliknąć na "Zapomniałeś hasła?" i postępować zgodnie z instrukcjami, aby je odzyskać.


W przypadku problemów natury dydaktycznej należy kontaktować się z nauczycielem prowadzącym dany kurs.


W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt:

mgr inż. Łukasz Sanokowski
Administrator portalu e-Student
lukasz.sanokowski@pwsz.krosno.pl
Telefon:
od poniedziałku do środy, oraz w piątki: 13 43 755 27
czwartki: 13 43 755 77

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 14 marzec 2017, 09:51