Użytkownicy logują się podając nr PESEL jako login. Przed pierwszym logowaniem należy samodzielnie ustawić hasło wykorzystując formularz znajdujący się na stronie:

https://cas.pwsz.krosno.pl

 

Jeżeli hasło zostało zapomniane, należy wejść ponownie na stronę: https://cas.pwsz.krosno.pl i postępować zgodnie z instrukcjami, aby je zmienić.


W przypadku problemów natury dydaktycznej należy kontaktować się z nauczycielem prowadzącym dany kurs.


W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt:

mgr inż. Łukasz Sanokowski
Administrator portalu e-Student
lukasz.sanokowski@pwsz.krosno.pl
Telefon:
od poniedziałku do środy, oraz w piątki: 13 43 755 27
czwartki: 13 43 755 77

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 26 wrzesień 2017, 13:25