UWAGA: ZMIANA SYSTEMU LOGOWANIA STUDENTÓW I ROKU. OBECNIE WSZYSCY UŻYTKOWNICY (w tym studenci I roku) LOGUJĄ SIĘ POPRZEZ CAS, ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ:


Użytkownicy logują się przez system CAS podając adres email jako login. Przed pierwszym logowaniem należy samodzielnie ustawić hasło wykorzystując formularz znajdujący się na stronie:

https://password.pwsz.krosno.pl/

Jeżeli hasło zostało zapomniane, należy wejść ponownie na stronę: https://password.pwsz.krosno.pl/ i postępować zgodnie z instrukcjami, aby je zmienić.


W przypadku problemów natury dydaktycznej należy kontaktować się z nauczycielem prowadzącym dany kurs.


W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt:

mgr inż. Łukasz Sanokowski
Administrator portalu e-Student
lukasz.sanokowski@pwsz.krosno.pl
Telefon:
od poniedziałku do środy, oraz w piątki: 13 43 755 27
czwartki: 13 43 755 77

Ostatnia modyfikacja: środa, 14 listopad 2018, 14:23