Regulamin korzystania z systemu "Portal Wirtualnej Edukacji e-Student"

1. System informatyczny "Portal Wirtualnej Edukacji e-Student" jest wykorzystywany do wspierania procesów edukacyjnych, naukowych i badawczych w ramach działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.
2. Użytkownik: osoba posiadająca konto na platformie Moodle.
3. E-nauczyciel: użytkownik o uprawnieniach pozwalających na prowadzenie zajęć/szkoleń na platformie Moodle.
4. E-student: użytkownik zapisany na zajęcia/szkolenia.
5. Administrator: osoba odpowiedzialna za sprawne działanie platformy Moodle.
6. Administrator w razie potrzeby ma prawo zgłosić udokumentowany przykład naruszenia regulaminu Moodle do Komisji Dyscyplinarnej PWSZ w Krośnie.
7. Udostępnianie oraz powielanie materiałów dydaktycznych umieszczonych na platformie oraz skryptów naukowych, otrzymanych po odbytych zajęciach bez wyraźnej zgody Prowadzącego jest zabronione.
8. W wypowiedziach nie wolno zamieszczać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych ani obscenicznych (dla przypomnienia art. 141 Kodeksu Wykroczeń).
9. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez użytkowników mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez E-Nauczyciela lub Administratora, gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów nie związanych z programem studiów.
10. Portal Wirtualnej Edukacji e-Student, w celu zapewnienia Państwu odpowiedniej jakości usług, korzysta z plików cookies. W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Pozostając w tym serwisie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.
11. Nieprzestrzeganie regulaminu jest równoznaczne z zakazem korzystania z platformy "Portal Wirtualnej Edukacji e-Student".
Last modified: Thursday, 29 January 2015, 1:15 PM